tartalom | 2016_5

A borító ADAM RZEPECKI: Old Indian Woman című (1983, Verbund Art Collection, Bécs) fotójának felhasználásával készült

inside express | CZANK NINETTA: csak előre, 2015, akvarell, papír, 36×48 cm

4 | BÓDI KINGA: Úszó tárlatok | Beszélgetések az egykor Velencei Biennálén részt vevő magyar képzőművészekkel, kurátorokkal, nemzeti biztosokkal – 24. rész – Kérdések UHL GABRIELLA művészettörténészhez

11 | ÉBLI GÁBOR: Ön-kanonizáció? | A kelet-európai kortárs művészet gyűjteményezése

18 | NAJMÁNYI LÁZSLÓ: SPIONS | Hatvanharmadik rész

23 | ÁFRA JÁNOS: „Mély mondanivalóba könnyű belefulladni” | Beszélgetés GERBER PÁLLAL a szöveges elemek képzőművészeti használatáról

26 | LÁZÁR ESZTER: Félelem az ismeretlentől | A társadalmi halott szellemei

29 | HERMANN VERONIKA: A legkedvesebb idegenek | Smalltalk 2016: hello stranger!

31 | TATAI ERZSÉBET: Saját szoba | Szász Lilla: Káprázat

33 | GUCSA MAGDOLNA: Szilágyi Lenke | Földbéli tájak

34 | Szerepek | EMBER SÁRIVAL beszélget GADÓ FLÓRA

37 | HAMVAI KINGA: „De én csak félig álmodva élem a világot” | Beszámoló a Határvalóság című kiállításról

inside express | HORVÁTH RÉKA: Cím nélkül, 1-4, 2016, fotó HATÁRVALÓSÁG – A MOME hallgatóinak csoportos kiállítása

inside express | URBÁN JONATÁN: Cím nélkül, 1-3, 2016, fotó HATÁRVALÓSÁG – A MOME hallgatóinak csoportos kiállítása

inside express

CZANK NINETTA

Azt is végiggondoltuk, hogy csak globális problémákkal lehet megjelenni a Biennálén. Azok a kiállítások, amelyek túlzottan lokális eredetű kérdéseket feszegetnek, csak egy nagyon szűk látogatói réteget fognak meg.

UHL GABRIELLA

A köz- és magángyűjteményi oldalt együtt szemlélve fogalmazhatunk úgy, hogy az elmúlt tíz-tizenöt évben Kelet-Európa növekvő figyelmet fordít saját kortárs művészeti közegének a nemzeti határokon átívelő gyűjtésére, kanonizációjára – de mondhatjuk kritikusan azt is, hogy néhány múzeumi és magánintézményi stratégián túl alig találtunk erre fókuszált, hosszú távú, szakmailag és anyagilag egyaránt megalapozott programot.

ÉBLI GÁBOR

Nem hiszem, hogy a művészetben van értelme a versenyeztetésnek. A művészet nem lóverseny, hanem személyre szabott, másokéhoz még akkor sem hasonlítható spirituális utazás, ha az útirány, vagy szellemi jármű hasonló.

NAJMÁNYI LÁSZLÓ

Nem mondanám magamról azt, hogy „képzőművészet ellenes” vagyok, már csak azért sem, mert ez is könnyen válik az ember gyakorlatában egyfajta modorrá, ugyanúgy, mint a művészet nagyságának ájult hangoztatása.

GERBER PÁL

Sem a dekolonizációs folyamatok, sem a hidegháború vége nem jelentette feltétlenül a határ-falak felszámolását, pusztán az ideológiai-politikai és gazdasági demarkációs vonalak helyeződtek át.

LÁZÁR ESZTER

Mivel a kultúrát – ahogyan a nemzetet – nem lehet homogénként elgondolni, az identitás stratégiái is különfélék lesznek, s ezek mind egy folyamat részei.

HERMANN VERONIKA

Szász Lilla mestere a kellő távolságnak, a belül állásnak és a mégis kívülről látásnak; pontosan tudja, hogy mennyire kell és lehet közel menni ahhoz, hogy ne (csak) a kamerának szóló szerepjátszást mutathassa meg.

TATAI ERZSÉBET

Szokatlan, ha egy művész radikális gesztusa a klasszicizálás, így aztán a néző könnyen elmulaszthatja ennek a művészi alkotással szükségszerűen együtt járó manipulációnak a rögzítését.

GUCSA MAGDOLNA

Bizonyos szempontból ennek az általa fenntartott „installációnak” és sajátos berendezésnek – ami egy elmúlt kort próbált konzerválni – állított emléket ez a kiállítás és ezt is zárta le nagyon határozottan.

EMBER SÁRI

Olyan személyes, belső képek ezek, melyekben a valóság normái felülíródnak, megkérdőjeleződnek, ébrenlét és álom, evilág és túlvilág határai feloldódnak: a szokatlan vagy a transzcendens jelenségek ábrázolása kerül előtérbe.

HAMVAI KINGA

inside express

HORVÁTH RÉKA

inside express

URBÁN JONATÁN

Művészcsere program | Budapest Galéria

www.budapestgaleria.hu