A személyesen innen és túl

Nemes Csabával beszélget Pilinger Erzsébet

Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest
2007. szeptember 14—október 14.


• Pilinger Erzsébet: Az „Időtlen idők” kifejezéssel — egy fotósorozatod címének játékos parafrázisával — munkáid nagy részének két fontos vonatkozására is utalhatunk, mind technikai értelemben, mind témaként: a szociális érzékenységre és az idő különleges kezelésére…
• Nemes Csaba: Konkrétan fel is idéztél egy munkát, a tizenkét darabból álló Időtlen (1996) című fotósorozat, amely a Ludwig Múzeum gyűjteményében van: olyan templom-tornyokat ábrázol, amelyeken nincs óra, annak ellenére, hogy építészetileg kialakították hozzá a helyet. Még az 1990-es évek elején tűnt fel — amikor először utazhattam gyakrabban külföldre —, hogy még a legkisebb német, osztrák vagy svájci falucskában is biztos, hogy van óra a templomtornyon. A déli országokban viszont többnyire helyet sem szántak neki, valószínűleg az időhöz kapcsolódó egészen más viszonyuk miatt. A mi régiónkra viszont nagyon jellemzőnek tűnt az az igény, hogy legyen óra, de nem mindig volt rá pénz, vagy a háború során a fémtartalma miatt sokat beolvasztottak, s azután a hiány állapota tartóssá vált. Ez nemcsak néhány esetben történt így, hanem a falvakban — de sok esetben a városokban is — gyakorlatilag máig így van: hiányzik az óra a templomtornyokról.
• Tehát örökérvényűként láttatsz egyfajta jelent, de ugyanakkor a történelmi időt mitikus időként is kezeled: a reális és az irreális áthatja egymást ebben a gondolkodásmódban, s ezt a sorozat címével is kiemeled.
• Az „Időtlen” kifejezésben a két, egyszerre jelen lévő értelmezési lehetőség tetszett. Egyrészt mintha az óra hiánya az idő hiányát jelezné, azt, hogy a helyzet vákuumszerű: „időtelen” és meghatározhatatlan. Másrészt — ahogy az előbb mondtad — ez azt is jelenti, hogy ez mindig is így volt, és vélhetően mindig is így lesz: arra a sorsra, élethelyzetre utal, amiben — úgy tűnik —, hogy jó ideje benne vagyunk: a dolgok nagyon nehezen változnak, de ha mégis, akkor meg mindig lemaradásban ahhoz képest, amihez mi mérjük magunkat, azaz Nyugat-Európához viszonyítva.
• Általában is jellemző a fotósorozataidra, hogy egy-egy újonnan felbukkanó formai jelenség kapcsán hosszabb, a háttérben rejlő folyamatokat mutatsz fel. Úgy is fogalmazhatunk, hogy bizonyos környezeti, építészeti sajátosságok kiemelésével gazdasági-társadalmi változásokat teszel láthatóvá, amelyek aztán — idővel —történelmi kontextust kapnak.
• 1992-ben készült és csak részben átfestett homlokzatokat ábrázolt az első ilyen fotósorozatom — a Lopott homlokzatok —, amely egy akkoriban nagyon jellemzővé vált attitűdöt mutatott be. A politikai változások utáni időszakban az egész város elég leromlott állapotban volt, s az új tulajdonosok, akiknek szúrta a szemét az épületeken látható rendezetlenség és káosz, elkezdték felújítani a homlokzatokat, de persze csak a saját lakásuk, üzletük külső falát festették le. Ezt legtöbbször az új bolttulajdonosok csinálták, de voltak más példák is a sorozatban: sok lakó csak az erkélyét és annak környékét festette le, egy Andrássy úti palota homlokzatán pedig csak az egyik emeletet újították fel, ráadásul nem is az alsót, hanem a legfelsőt. Egyértelmű identitás-kérdések voltak ezek mind: hol húzzuk meg a határt, miről érezzük még úgy, hogy hozzánk tartozik egy közös homlokzatból. Ugyanakkor „látványos” jelei voltak annak is, hogy mivel nem volt közösen pénz az elhanyagolt társasházak teljes és egységes felújítására, többen egyénileg próbáltak tenni valamit.
• Ám az egyéni így egyúttal általánossá is válik, s az új tulajdonviszonyok pedig még intenzívebben mutatkoznak meg azáltal, hogy fotósorozatként rendezed egymás mellé ezeket a felvételeket, s ez érvényes a harmadik hasonló szemléletű, M_rlb_r_ (Marlboro) című szériádra is.
• A sorozat-forma azért fontos, mert ha csak egy példát mutatok, akkor az úgy tűnik, mintha valami kuriózum, vagy vicces dolog lenne, ami akár egy képes magazinban is megjelenhetne: egy templom, amelynek a tornyán nincs óra, egy ház, amelynek egy része furcsán van kifestve… A M_rlb_r_ című munka is sorozatként idéz fel egy bizonyos jelenséget. Boltportálok egész sorát rögzíti, amelyeken az 1990-es évek elején addig szokatlan módon tűnt fel egy multinacionális cég reklámja, ráadásul a fotók már azt az állapotot mutatják, amikor az önkormányzatok érvényt szereztek az akkori magyar törvényeknek. Tiltott volt ugyanis a dohánytermékek reklámozása köztéren, ám ez akkora business-nek bizonyult, hogy még ilyen tárgyú óriásplakátokat is láthattunk: a dohánygyártó cég hajlandó volt még akár a büntetés kifizetésére is. A kisebb boltok, trafikok pedig világító-dobozokat kaptak tőlük, amelyek este is reklámozták a helyet, s jól menő — vagy legalábbis a nyugat-európai standard-hez hasonlító — üzlet képzetét keltették. Ám a bolttulajdonosoknak — a törvényeknek megfelelően — le kellett takarniuk a világító táblákat. Persze csak a szöveges részt fedték el, s azt is mindenki saját értelmezése szerint: volt, aki igazodni próbált a piros-fehér kontraszthoz, s így pirossal takarta el a szöveget, de olyan is akadt, aki faerezetet utánzó tapétát használt.
• Mindez egyfajta tükre is az adott időszaknak.
• Igen, ezek a dolgok mindig annak is lenyomatai, hogy hogyan működik egy társadalom, s milyenek a szabályzók. Az akkori átmeneti helyzet mutatkozik meg ebben a sorozatban, hisz normális esetben ilyenkor — legalábbis én úgy képzelem — le kell venni a világító táblát, mert ha le is van letakarva egy része, akkor is nyilvánvaló, hogy mit hirdet: ha absztrakt formában is, de továbbra is ott maradt a dohánygyártó cég logója… Ráadásul néhol a betűk sarkai is kilógnak, mert nem sikerült jól felmérni, hogy milyen tapéta-csíkot kell levágni: ezek is mind-mind olyan kis finom részletek, amik rengeteg történetet mesélnek erről az időszakról.
• Időszakok egész sorát — a századelő klasszikus orosz avantgárdjáét, a szocializmus utolsó magyarországi évtizedeit, majd a rendszerváltás utáni, s a mostani éveket — idézi fel egyszerre egy másik, boltportálokat is bemutató munkád. A tavaly készült, ám eddig még ki sem állított, az exindexen viszont részben látható ACB-CBA című sorozat (2006) kapcsán több szinten követhetünk végig hosszabb kifutású szociális és gazdasági folyamatokat.
• Fotó-installációnak nevezhetjük talán, hisz több részből áll: egy lakótelepi üzletet megörökítő kisebb önálló fotóból, valamint két blokkból, amelyek közül az egyik tizenkét üzlet portálját mutatja be, a másik pedig egy CBA-termékeket ábrázoló tabló — szintén tizenkét kisebb fotóval —, s mindezt egy értelmező szöveg egészíti ki. Az utóbbi, némileg személyes hangvételű írásban a megfigyeléseimet foglaltam össze abszolút hétköznapi dolgok, az élelmiszerboltok megjelenésében és működésében bekövetkezett változások kapcsán. Az ABC név az 1990-es évekig mindenki számára ugyanazt jelentette: az élelmiszerboltot, illetve láncolatot. Nekem máig is az a mondat jön elő, hogy „beugrok az ABC-be”. Ez a munka egyik kiindulópontja, a másik pedig az, hogy megjelent egy CBA nevű magyar üzletlánc, ami szerintem teljesen tudatos névválasztás: az egykori ABC betűit megfordítva a név most CBÁ-ra változott. Számomra ez szimbolikus: jelzi a dolog kontinuitását, de közben azt is, hogy ez most valami egészen másfajta működés, eltérő viszonyok között.
• A munka harmadik része az utóbbi termékszerkezetével kapcsolatos, hisz a másik blokkon saját gyártású — középre beállított, semleges háttér előtt fotózott — élelmiszerekből szerepel egy tucat, amelyek dísztelen csomagolásán csak a cég és az adott termék nevét tüntették fel.
• Ezeknek a termékeknek a design-ja — illetve épp ez a „no-design” megjelenése — engem kimondottan arra emlékeztetett, ahogy nálunk a szocialista időszak alatt az élelmiszerek csomagolása kinézett. A képzőművészetben tiltott, de legalábbis kevéssé megtűrt avantgárd művészet a design a területén mégiscsak működhetett, ismert példa erre a Symphonia cigaretta csomagolása. Más szocialista országban is voltak olyan termékek, ahol ez a „megszelídített” konstruktivista stílust idéző design megjelent. Ez a leegyszerűsített forma-, illetve színhasználat az erőteljes vörössel — a fordulatot megelőző évtizedek mellett — az orosz avantgárd időszakát is idézi. Ám ez csak az egyik kiindulópontja volt a munkámnak: még az 1990-es években figyeltem fel rá, hogy tőlünk nyugatabbra a nagyobb cégek áruházaiban mindig vannak saját termékek. A megjelenésük nagyon meglepő volt, hiszen amíg mi arra vágytunk, hogy vonzó külsejű, fotókkal teli csomagolású termékek legyenek a boltokban, addig egyszer csak olyan termékek tűntek fel az árúk színes forgatagában, amelyek design-ja nem egyszerűen visszafogott, hanem kifejezetten design ellenes, szinte ronda.
• Vagy nagyon puritán…
• A puritán dolgok is lehetnek finomak, elegánsak és persze drágák is, mint például egyes minimalista designnal készült tárgyak. Az üzletláncok saját gyártású termékei viszont inkább igénytelenül néznek ki és olcsók. Ennek persze megvan a kereskedelmi logikája, ez egy összekacsintás a vásárló közönséggel: ebben a csomagolásban — vélhetően — ugyanaz van, mint minden másban, csak mi most nem költöttünk a design-ra, és ezért olcsóbban tudjuk adni… A vásárlók egy másik részére viszont ez szerintem úgy hat, hogy azt gondolják, hogy nem kell belemenniük ebbe a dologba, mert megengedhetik maguknak, hogy valami jobb minőségűt vegyenek: lehet, hogy ebben a csomagolásban is ugyanaz van, de ők el tudnak határolódni attól a rétegtől, aki rá van kényszerülve arra, hogy a legolcsóbbat vegye. Ez gyakorlatilag egy házon belüli versenyt eredményez. Akárhogy is, de valahogy reagálni fogunk a dologra, mert vagy taszít bennünket, vagy szeretjük.
• A fogyasztási szokásaink mögött rejlő elképzelések válhatnak így tudatossá. Ez számomra a szoc-art egyik emblematikus figurája, a nem rég elhunyt Dmitri Prigov Ideológia-konzerveit idézi fel, aki — Warhol nyomán — minden ideológiához rendelt egy dobozt, mivel véleménye szerint ezeket a szocializmus miatt konzerválták. Ám még több hasonlóságot vélek felfedezni egy másik, fiatalabb orosz művész, Konstantin Latyshev egy festménysorozatával, amelyben a szocreál és a pop-art témáit és stílusát egyszerre, ironikusan használva — szintén a náluk a közelmúltban lezajlott, s a jelenben is folytatódó — a fogyasztás sajátosságai kapcsán megmutatkozó gazdasági és társadalmi változásokat emeli ki. Ráadásul munkájának a Kapitalista realizmus címet adta, te pedig az ACB-CBA részét képező szövegben a „kapreál” kifejezést javaslod az ebben felmutatott jelenségre…
• Valóban, a leginkább így nevezhetnénk azt, ami számomra a legizgalmasabb volt a leírt folyamatokban: a kései kapitalizmus a bolthálózatok saját termékeinek vizuális kialakításához feltalálta a szocreál kinézetű áruk globalizált hasonmását.
• Bár nem átalakulást vagy átmenetet jelölőként, hanem kritikai megközelítésben, de a „kapitalista realizmus” kifejezés jelent meg az 1960-as évek elején egy művészeti irányzat megjelöléseként is, amely Gerhard Richter, Konrad Lueg és Sigmar Polke nevéhez kapcsolódik, s amely egyszerre törekedett az NDK-beli szocialista realizmus, valamint a konzum és szabadidő ígéreteivel átitatott „reális” nyugat-német kapitalizmus és pop-art ironikus elemzésére, illetve leleplezésére. Úgy tűnik, hogy ez(ek) a kifejezés(ek) és ez az attitűd mindig valamiféle gazdasági-társadalmi átmenet időszakára, vagy a különféle gondolkodási módok ütköztetésének igényére vonatkozóan bukkannak fel.
• Egyetértek, tetszik, hogy megvan ez a referencia.
• Még egyértelműbbnek látszik ezzel a munkáddal kapcsolatban emblematikus pop art-művekre — Warhol Brillo-dobozaira, illetve Campbell-leveskonzerveire, vagy akár Jasper Jones sörösdobozaira — utalni, ám ezek a művek kizárólag az „itt és most”-ra koncentráltak, nálad pedig mindez összetettebb, hisz a különböző tárgyak, folyamatok felidézésével az eltűnés ellen dolgozol, s az emlékezet működését generáló archívumot hozol létre. Ám az ABC-CBÁ-ban szereplő termékek esetében a folyamat paradox módon a valóságban történt meg először, s ez ismétlődik meg azáltal, hogy fotósorozatot készítettél erről.
• Először tényleg úgy látszott, hogy egy korszakkal együtt ezek a tárgyak is eltűntek, s izgalmas volt, ahogy aztán egy teljesen más kontextusban hirtelen mégis újra felbukkantak. Nyilván másfajta logika van a háttérben, ám a megjelenésük formája és módja mégis meglepetés: a CBA egy új, magyar — de regionális szinten, például Horvátországban vagy Erdélyben is — terjeszkedő láncolat, amely a nevével visszautal a korábbi időszakra, de a működése a mostani gazdasági helyzetnek megfelelő, és rendelkezik saját gyártású termékekkel.
• Egy-egy felvétel a külföldi üzletekről a boltportálokat bemutató fotósorozatban is szerepel, amelyben ugyanakkor néhol feltűnik egy másik — hatalmas globális vállalkozás, az egyik legismertebb üdítőitalt gyártó — cég logója is. Épp, mint Zoe Leonardnak a Documentán most bemutatott, kilenc éven át készített Analógia című fotósorozatában, amely — a szójáték lehetőségét kihagyhatatlanná téve — leginkább analógiája az ABC-CBA-nak. Leonard is azokban a városrészekben megfigyelt változásokat mutatja be, ahol élete nagy részét töltötte — az ő esetében ez New York —, s mindez, hasonló témák közvetítésével: az átalakulóban lévő városi táj, a helyi üzletek jellemző árukínálata, s a márkajelek, logók világméretű cirkulációja. A boltportálokon nála is sokszor látszik, ahogy ugyanaz a multi felfalja a kis helyi vállalkozásokat, s bemutatja, hogyan terjednek és kerülnek helyi használatba a transznacionális logók. A te munkádban a globalizáció témája a riportokból felépülő, s dokumentumfilmnek tűnő Afrikai Napban (2006) jelenik meg markánsan, amelyben — a műfajhoz képest különös módon — nagyon intenzív a látvány festőisége, s a beállítások olyan jól szerkesztettek, hogy akár festmény-témák is lehetnének…
• Először valóban a látvány ragadott meg, amikor egy utazás során végigautóztunk Szentlőrinckátán, s minden egyes kert és udvar tele volt fólia-sátrakkal, s rögtön kiderült, hogy a falu teljes lakossága primőr paprikatermeléssel foglalkozik. Éreztem, hogy egy festői filmet készíteni erről, az valószínűleg kevés. Elkezdett izgatni, hogy mi a háttere ennek a teljesen irreális, sci-fibe illő környezetnek, egy látszólag szokásos magyar falu, amelyet azonban teljesen elborítanak a sátrak. A garázsok nagy része is sátor volt, csak éppen nem fehér vagy átlátszó, hanem fekete fóliából, s az udvaron a kacatokat is ebbe az anyagba csomagolják. Így még a maradékokat is felhasználják. A falu lakóinak valószínűleg annyira nem is tűnik fel, ami egy külső szemlélő nézőpontjából meglehetősen látványos: az, hogy mennyire a fólia határozza meg az egész környezetet. S bár a költői-festői látvány mögött rejlő történet is érdekelt, mégis dokumentumfilmként határoznám meg a műfajt.
• Nyilván a személyesség több rétege érvényesül a filmben, egyrészt a te hozzáállásod, másrészt, hogy a szereplők történetei — bár egy közösség történetévé adódnak össze — mégis érvényesek és hitelesek maradnak az egyén szintjén is.
• Igen, két embert kerestem meg, egy férfit, aki egy viszonylag nagyobbacska területtel foglalkozik, és egy hölgyet, azt hiszem, hogy a könyvtárban dolgozik, ők meséltek. A mostani helyzet a falu elhelyezkedéséből is adódik: a vasút és a nagyobb útvonalak elkerülik, csak busszal vagy autóval lehet megközelíteni, és azokkal is viszonylag nehezen. Ez egy mindentől elzárt zsákfalu. Az 1960-as években — mint nagyon sok más faluban is — egy agronómus kezdett el valami újjal, konkrétan a fóliás paprika-termesztéssel foglalkozni a helyi tsz-ben. Aztán ez emberek kitanulták az új „technológiát”, s otthon, a háztájiban is megpróbálkoztak vele. S ahogy az ország más részein is, az 1980-as években egyre többen kezdtek el kisebb magánbirtokokon gazdálkodni: növényeket termesztettek, s maguk próbálták meg értékesíteni a termést is. Eleinte csak néhányan választották ezt a tevékenységet, de amikor a politikai változások nyomán a gazdasági környezet is átalakult — és megszűntek a tsz-ek —, mindenki számára ez vált a fő megélhetési forrássá. De hiába foglalkoznak ugyanazzal és hiába ugyanaz a célállomás is, mégis mindenki külön dolgozik, vesznek maguknak egy kis teherautót, s azzal szállítanak: itt érhető tetten a társadalomban végbement átalakulás, az, hogy senki sem bízik már a közösségi formákban. A riportokban ezeket a történeteket halljuk, miközben a falut mutató, jellemző vágóképeket látunk, amiket az utcákon végighajtó autóból vagy a templomtoronyból vettünk fel, de a főutcát elhagyva, a falu sziluettje is nagyon karakteres képet mutat. A településnek majdhogynem középkorias jellege van, miközben a fóliasátras termelés legalább ugyanilyen erősen meghatározza a „városképet”, a hétköznapi környezetet: szinte szimbiózis alakult ki közöttük.


Nemes Csaba
ACB-CBA, 2006

Nemes Csaba
Lopott homlokzatok, 1992
fotó: Bozsó András
Somlói Zsolt és Spengler Katalin GyűjteményeNemes Csaba
Remake — Ha ön forradalmár lenne..., 2007
Nemes Csaba
Promenade (Séta), story-board, 2002

Nemes Csaba
Afrikai Nap, 2006
• A film címe ennél valami poétikusabbra utal…
• A végén elhangzó elkeseredett mondatból emeltem ki ezt a kifejezést.
Az egyik riportalany kifakad, mivel a globalizáció egyik következményeként, meglehetősen reménytelen versenyhelyzetbe kerültek: az óriási üzletláncok külföldről hozzák be az olcsó termékeket. Erre reagálva mondja: „de hát mit lehet kezdeni az afrikai Nappal?” Azaz, hogyan tudnának versenyezni az — úgymond — afrikai Nap melegével. Csak az utolsó pillanatban derül ki — a történet lezárásaként —, hogy mit takar a cím.
• Egy különleges környezeti látvány inspirált a film készítésére, amelynek végül a szociális hátterét is felderítetted, ám ez a(z alkotói) folyamat már korábban is lejátszódott nálad némi különbséggel. Az észak-francia bányászvárosokbeli létet feldolgozó — Szépfalvi Ágnessel közösen készített — story-boardok esetében szintén egy különleges — ebben az esetben természeti — forma ragadott meg, s ugyancsak hasonló vonatkozások kerültek felszínre. Ezek a munkák itthon nem igazán ismertek…
• Egy észak-francia kisváros kurátora a Lille-i Modern Múzeumban (Musee d’art moderne de Lille Metropole) 2001-ben kiállított story-board nyomán keresett meg bennünket, hogy nem állítanánk-e ki náluk. Lille környéke bányászvidék, ahol főleg külszíni fejtés fojt.
Az itteni bányákat az 1980-as években bezárták, ami komoly szociális problémákat eredményezett.
• Tudtatok minderről már ezt megelőzően is, vagy csak ott a helyszínen derült ki?
• Konkrétan nem ismertük ezeket a városokat, de mivel korábban majdnem fél évig éltünk ezen a környéken, hallottunk már a helyi problémákról. Ez a felkérés pedig egy egy hónapos rezidencia-programmal kapcsolódott össze, tehát volt idő arra, hogy a környéken körbenézzünk, s gyakorlatilag egy kis kutatást végezzünk. Ezt részben spontán módon hozta a helyzet: eleve egy bányász-vendégházban laktunk, ami tele volt az ehhez az életmódhoz kapcsolódó holmikkal, csecsebecsékkel. De igazából a beszélgetések voltak a fontosak a helyi művészekkel, a kultúrházban dolgozókkal, akik sokat tudtak a problémákról, s egy bácsival, aki a bányában dolgozott. Ő szerepel is az egyik történetben. Majd elkezdtünk fotókat készíteni a környéken, főleg a meddőhányókról, mivel nemcsak hogy nagyon karakteres a látványuk, de mindenhol feltűnnek: autópályáról, vonatról is lehet látni őket. Meghatározzák a táj képét, legalább száz van belőlük egy 40-50 km-es sugarú körben: és nem csak a környék, hanem maga a két város — Liévin és Sallaumines — is teli van velük.
• S milyen történeteket mutatnak be ezek — a Promenade (Séta) és a Passage címet viselő — story-boardok (2002)?
• Az a témájuk — s a felkérés is erre vonatkozott —, hogy hogyan élnek ott az emberek. A mi megoldásunk nyilván inkább egy költői-filozofikus megközelítése ezeknek a konkrét szociális problémáknak… Nem „történetekről” van szó, hanem inkább helyzetek, folyamatok mutatkoznak meg, mint az új hullámos filmekben, például Godard-nál. A szereplők párbeszédeiből nem alakul ki klasszikus dramaturgiára épülő történetsor, ahol a bevezetőt követően kibontakozik egy dráma, s poénszerű megoldás a vége. Összetettebb az egész ennél azáltal, hogy a helyiekkel tett sétáink során kialakult helyzeteket idézi fel: miközben felmegyünk a meddőhányókra, beszélgetünk a már említett öreg bácsival, a fiatalokkal, hogy milyen ott az élet, ők pedig történeteket mesélnek, leírnak egy-egy jelenséget. Például azt, hogy ezeken a szénkúpokon nagyon nehezen élnek meg a helyi növények — távolról ezért többnyire csak feketének látszanak —, ugyanakkor más, abszolút nem erre a vidékre jellemző növények valahogy gyökeret vernek, s meg is maradnak. Ez egy csak közelről látható, külön kis növényi kultúra, egészen finomam vonja be a fekete hegyeket, amelyekről az ember azt hinné, hogy a legtöbbet könnyen meg lehet mászni, de vannak meredek lejtők is, amelyekre nem lehet felmenni, mert a széndarabokon állandóan visszacsúszol. A lankásabbakon, amelyeket jobban benőtt a növényzet, úgy lehet mászkálni, mint máshol a régi földsáncokon, földvárakon. Egy ilyen séta során derült ki, hogy a tárnákat — mivel fennállt a veszélye, hogy előbb-utóbb beomlanak — úgy zárták le, hogy teleengedték őket vízzel. A tárnák pedig sok esetben benyúlnak a városok alá is, s ezekről a mélyben húzódó, vízzel teli üregekről nem lehet tudni, hogy viselkednek majd a későbbiekben… Nagyon érdekelt ennek a vidéknek az építészete is. Bár vörös-téglás borítású, falanszter-jellegű kisvárosok jöttek létre, mégis hasonlítottak azokhoz a nálunk a szocializmus éveiben kialakult kubisztikus városokhoz, mint amilyen például Dunaújváros, ahol az ipar kapcsán kialakul egy infrastruktúra, odavonzza a munkásokat, ám ha az eredeti tevékenység megszűnik, akkor hirtelen lehetetlenné válik az ott élők helyzete. Nekem az volt az érdekes, hogy mennyire biztosak voltak abban, hogy ez örökké így lesz. Aztán a házak, amelyek azért épültek fel, hogy munkáscsaládok ott lakjanak — s nagyon sok családról volt szó —, hirtelen funkciójukat vesztették. És persze mindez nagyon komoly társadalmi feszültségeket eredményezett.
• Egy nagyon egyszerű, jellegzetes látvány vagy forma hátterét felderítve komplex összefüggés-rendszereket tártatok fel.
• Igen, én mindig bízom benne, hogy egy történet — egy kis utánjárással — izgalmassá válik. Egy portré készítésekor is az az érzésem, hogy minden arc érdekes lehet, és nincs olyan, hogy egy bizonyos arcot szívesebben megfestenék, egy másikat meg kevésbé. Körülbelül ugyanígy bízom abban, hogy egy ígéretesnek tűnő forma kapcsán egy egész történet mutatkozik meg.
• Az elkészült strory-boardok ott maradtak a helyszínen?
• Az egyiket megvették, a másik letétben maradt, s egyenlőre tisztázatlan a sorsa…
Egyébként annak idején nagyon vágytam arra, hogy Magyarországon is megkeressen minket valaki egy ilyen megrendeléssel, hogy készítsünk el egy hasonló story-boardot a városáról…
• Ha nem is egy strory-boarddal, de az Afrikai Napban ez félig megvalósult…
• De nem felkérésként. A story-boardok viszont csak ennek nyomán jöttek létre. Nekem nagyon tetszett ez a mostanában szokatlan sorrend, hisz manapság ezzel ellentétben a művészek általában úgy dolgoznak, hogy műveket készítenek, amelyek aztán valahogy megtalálják a helyüket.
• Az, hogy egy művész megbízást kap, a kortárs művészetre egyáltalán nem jellemző…
• Igen, de a story-boardoknál ez nagyon jól működött. Tizenhét valósult meg, s mind felkérésre készült. A kiállításra felkérést is így értem. Nem mindig volt szigorúan megszabott téma, de sok esetben nyilvánvaló volt, hogy szeretnék, ha azzal foglalkoznánk, ami az ő saját, az ottani környezetből fakadó problémájuk. Főleg a külföldi kiállításokon volt ez így, s a legutolsó, Hollandiában készült story-board esetében is ez történt.
• Konkrétan?
• Csendes, hétköznapi kisváros Hollandiában, a szokásos kép: csatornák, kispolgári lét. Ám épp pár nappal az érkezésünk előtt meggyilkoltak egy fiatal srácot. Ez nagyon felzaklatta a kisváros életét, különösen amiatt, hogy a származása nyilvánvalóan szerepet játszott a történtekben. Az idegengyűlölet ebben az időszakban nagyon felerősödött, ekkor gyilkolták meg Theo van Gogh filmrendezőt is, ami nagyon felkavarta Hollandiát, hiszen az egyik legbefogadóbb társadalomként tekintettek magukra. A helyzet rendkívül ellentmondásosnak tűnt: tradicionális épületek, otthonos kis házak, giccses kis tárgyak az ablakokban, amelyeken ha benézünk, láthatjuk, hogyan élnek a családok. Mintha minden átlátható, nyugodt és kiegyensúlyozott lenne, de közben óriásiak a feszültségek. Ezt mutatta meg a munkánk is.
• Hogyan fogadták ezt a helyiek, hisz nyilvánvalóan szembesítette őket a saját helyzetükkel? Bár feltételezem a többi munkátok alapján, hogy ez sem volt provokatív hangvételű.
• Abszolút nem, a korábbi story-boardok lírai hangvétele itt is megmaradt. Szerették ezt a történetet, ami megint csak nem volt egy a görög tragédiára emlékeztető szigorú konstrukció pontosan kijelölt kezdettel és véggel. A taktikánk is ugyanaz volt, mint korábban a francia bányászvárosokban: megkerestünk az embereket, akik a szereplőivé váltak a történetnek. Nagyon jól hatott a közönségre is, hogy róluk volt szó, s nem csak abban az értelemben, hogy valaki felismerte, hogy szerepel a történetben, hanem úgy, hogy a háttér, az egész gondolatvilág is ismerős volt számukra. Hollandiában is az volt a helyiek szándéka, hogy megvásárolják a munkát is, de az végül — nagy örömünkre — a Kiscelli Múzeumba került…
• Ezt a story-boardot olyan napi események inspiráltak, amelyekkel a média is kiemelten foglalkozott, s mindezt egy filmek készítéséhez használt technikával valósítottátok meg, s épp így történt a legutóbbi munkád, a Remake (2007) esetében is…
• Tíz rövid animáció foglalkozik a 2006. őszén, a budapesti utcákon történtekkel. Aktuális politikai eseményre reagálok, s sokan számon is kérték már, hogy hogyan merek ennyire friss és nagy érzelmeket kiváltó eseményhez nyúlni, de — és ezt el is mondtam többször — nem a hatásvadász mozzanatokkal akarok foglalkozni, hanem azokkal, amelyek megmutatják, hogyan élünk, s milyen problémákkal küszködünk. Az animáció technikáját választottam, mert ez lehetővé tesz egy bizonyos távolságtartást a témától — azaz a munkám nem annyira kötődik konkrét dokumentum-felvételekhez, s így valami általánosabbat tud elmondani —, másrészt mert az irónia lehetősége is jobban benne rejlik.
• A dokumentum fogalma számodra, a forrásaidat áttekintve, elég tágnak tűnik, hisz, tv-híradókból származó és profi netes hírportálokon megjelenőn képek mellett felhasználtad magánszemélyek video- vagy mobiltelefon-kamerával készített, video-megosztó honlapokon nyilvánosságra hozott felvételeit is. Ezzel nemcsak általában a médiafogyasztási szokásaink modelljét villantod fel, hanem egy — az internet használat sajátosságait tükröző, s Nicolas Bourriaud által az utóbbi időszakban — meghatározónak tartott alkotói attitűdöt valósítasz meg, amelyben az a legalapvetőbb, hogy a művészek „korábban megalkotott alakzatokat használnak fel”. Ezt az új modellt „felhasználói vagy tevékeny kultúráként” határozza meg, s az ebben a szellemben létrejött munkákat korábbi történeteket folytató, újra értelmező elbeszélésekhez hasonlítja. Az utóbbi megállapítás is igaz a Remake-re.
• Tényleg rengeteg felvételt, fotót kutattam fel és gyűjtöttem össze az akkori eseményekről, főleg az internetről, de a látottak inkább csak inspiráltak, kiindulópontul szolgáltak. Folytattam, fikcióvá alakítottam a történeteket, s a munkának csak egy részénél használtam egészen konkrét dokumentumokat. Szélsőséges példa az utóbbira az Elindul a tank című, ahol egy az egyben azt a — valószínűleg egy Deák téri emeleti ablakból készült — nagyon ismertté vált felvételt alakítottam át rajzzá, ami több honlapon is megjelent. A tank így felülről távirányítós játéknak látszik, ami kicsit bizonytalanul mozog, furcsa irányokat vesz, elugranak előle az emberek. Átvitt értelemben is távolságot ad ez a megközelítés, nemcsak amiatt, hogy ez valóban egy felülnézeti kép. Szintén nagyon jellegzetes látvány alapján, eredeti dokumentumok átdolgozásával készült egy másik animáció, ami egy október 23-i, Deák téri összecsapást idéz fel a tüntetők és a rendőrök között. Épp, mint a tankos történetben, itt is a hivatalos ’56-os megemlékezések kapcsán az utcán lévő dekoráció kerül az események középpontjába: a Fővárosi Önkormányzat által az Erzsébet térre kirakott „BUDAPEST A SZABADSÁG FŐVÁROSA” óriásbetűs feliratból a „SZABADSÁG” szót használták barikádként a vízágyúk ellen.
• Ez az emblematikus látvány tökéletesen megfelel annak a szóképnek, a szituáció pedig annak a helyzetnek, amiről Bourriaud a Spektákulum társadalmának kapcsán ír: „ma a spektákulum statisztáinak a szerepét osztják ránk… Mivel a kapitalizmus a teljes társadalmi mező fölött rendelkezik, megengedheti magának, hogy arra ösztönözze az egyéneket, hogy a szabadság általa behatárolt terében hancúrozzanak…„ Ilyen ironikus és kritikus a te munkád hangvétele is?
• Igen, a történet abszolút groteszk jellege izgatott. Ilyen például a Knoll Galériában bemutatott, részben fiktív túró rudis-történet is: amikor a demonstrálók betörnek a tv-székházba, igazából nem nagyon tudnak mit kezdeni a helyzettel, így valamiféle vákuum jön létre. Láthatóan nem készültek fel rá, hogy minek kellene következnie, nem tudatosak, előre eltervezettek a cselekvéseik, hanem improvizálnak. Elkezdenek automatákat kirabolni és összetörni, nézik a monitoron az éppen futó híreket, tehát önmagukat, mert nyilván ők szerepelnek bennük…
• Szerepek sokaságát játsszák el a résztvevők, saját maguk és egymás számára is, de főleg a média számára… Különösen abban a jelenetben, amikor észreveszik, hogy a kamera épp őket veszi, miközben ők maguk is a mobiltelefonnal felvételt készítenek magukról.
• Felülről, kvázi egy ipari kamera nézőpontjából látjuk az eseményeket, mintha valaki megfigyelné az MTV-székházába betörőket. Ők meg mintha belemennének ebbe a játékba, időnként grimaszokat vágnak, gesztikulálnak, be is intenek, vagy túró rudit mutatnak — a kamerának. Ez az animáció a valós történet átdolgozása, s tényleg fontos rétege a médiajelenlét befolyása.
• Ugyanezek a magatartásformák — szerepjátszás, passzivitás, pótcselekvés — jelennek meg a Combino Song című munkában is, amely szintén fikció, s ez is a legszélesebb nyilvánosságot érintő, s nyilvános térben zajló eseményeket mutat be, méghozzá a tömegközlekedés terében: az új villamosok — szélsőséges indulatokat kiváltó — beüzemelésének az utcai demonstrációkkal egybeeső időszakát idézi fel. Teljesen zavarba ejtő, hogy mi és hogyan történik: nem írhatók le egyenes vonallal az események, hanem sokféle helyzet sűrített reprezentációja ez a film.
• Igazad van. Ez a munka egy video-klipre hasonlít. Ennek a műfajnak az a sajátossága, hogy inkább egy helyzetet, egy atmoszférát érzékeltet, s az időhasználat és a narrativitás nem feltételen lineáris. Akárcsak a Combino Songban. Úgy éreztem ebben az időszakban, hogy bármi megtörténhet az emberrel, ha fellép a villamosra, hisz sok estben ott utaztak a tüntetésről, a demonstrációkról hazatérők is. Furcsa, anakronisztikus helyzet volt, ahogy a hipermodern dizájnú új villamoson — ami olyan érzést kelt, mintha egy világvárosban lennénk — hirtelen árpádsávos zászlóval jelennek meg emberek. Ezt a hangulatot, helyzetet idézi fel ez az animáció: felszáll egy demonstráló a villamosra, árpádsávos zászló van a nyakán, úgy, ahogy a futball-szurkolók szokták használni a zászlókat, s elkezd jegyeket-bérleteket kérni, s így bizonytalan helyzet adódik: nem tudjuk, hogy ellenőr-e. Nyilván nem az, és különben sincs rajta uniformis. Az utazók pedig vagy elfordulnak, vagy egyszerűen fölállnak és odébb mennek. Nem veszik komolyan a helyzetet, ugyanakkor óvatosak is.
• Ez a szituációt akár — általánosabb szinten — a nyilvános terekben vagy a közéletben követett viselkedés-modellként is értelmezhetjük: nem vállalunk fel bizonyos szerepeket, kívülállók maradunk, s inkább kivárásra alapozunk… De konkrétan az őszi eseményekkel kapcsolatos attitűdnek is tekinthetjük ezt a magatartást, hisz szinte mindenki tanácstalan, a többség elfordul, kívülálló marad, míg egy másik réteg „jeleneteket rendez”…
• Persze, mindenki óvatos, nem akar állást foglalni. Nekem mindenesetre van egy élményem még 1996-ból, amikor Rómában voltam. Épp választások előtt volt az ország, s a buszon valaki elkezdett elég hangosan arról beszélni, hogy ő milyen politikai nézeteket vall, s rögtön kialakult egy vita, mert azok, akik mást gondoltak erről, ezt nem hagyták szó nélkül. Úgy érezték, hogyha valaki a nyilvánosság előtt megszólal, akkor arra reagálni kell, de mindez nem torkollott verekedésbe. Nem biztos, hogy ott ez az általános, de néha mégis úgy érzem, hogy mi nálunk viszont az a jellemző, hogyha nem is értünk egyet valamivel, azt nem jelezzük. Kerülni próbáljuk a konfrontációt, vagy kivárunk: azt gondoljuk, majd csak túl leszünk rajta, s ez nyilván az elodázása a problémáknak. Az őszi események is nyilván részben korábbi feldolgozatlan gondokból származnak, mintha ezek a szőnyeg alá söpört konfliktusok hirtelen valami torz formában törtek volna elő. Valahogy olyan érzésem volt az egésszel kapcsolatban, mint amikor egy újraforgatott filmet látok. Legyen az egy sikeres európai történet után amerikai recept szerint készül film, vagy egy régi magyar film adaptációja a mai helyzetekre, valahogy mégsem hiszem el. Hasonlít az eredetihez, de mégsem működik igazán, s furcsa, kínos érzést eredményez: a dolog hitelessége válik kérdésessé.A cikk a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj támogatásával készült.


1 http://www.exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=353
2 Művészcsoportként is ezt a nevet használták.
3 Kéz a felhők között
4 Nicolas Bourriaud: Relációesztétika. Műcsarnok, Budapest, 2007, 94.o.
5 Pierre Nora: Emlékezet és történelem között — A helyek problematikája, http://www.aetas.hu/1999_3/99-3-10.htm


Nemes Csaba
Afrikai Nap, 2006


Nemes Csaba
Remake — Barikád, 2007