Simon Zsuzsa
New York, mûvészet, tavasz, 2001
I. rész
Megjegyzés: Az írás 2001. szeptember 11-e elõtt született.Minek mégy New Yorkba? – tették fel többen a burkolt ellenzést is magában foglaló, de lényegében értelmetlen kérdést. – Minek? Hogy megnézzem a Chelsea-ben létrejött új galéria-negyedet és hogy megvegyem Rem Koolhaas: Delirious New York címû könyvét – hangzott az elõre kigondolt, de hasonlóan értelmetlen válasz; ha már indokok kellenek, ezek éppúgy megteszik, mint bármi más. Ugyanakkor Chelsea nem csak ürügy; ha valaki érdeklõdik a modern mûvészet iránt és járt valaha New Yorkban, akkor biztos õriz egy képet magában a Soho-beli galériákról, a galériajárás szertartásáról – házról-házra, emeletrõl- emeletre –, és nem közömbös számára az sem, hogy a Sohóban már nincsenek modern mûvészeti galériák, hogy a Magyarországon is ismert nevû, híres galériák – Gracie Mansion, Mary Boone, Andrea Rosen, Paula Cooper, Sonnabend mind „fel”-költöztek a Chelsea-nek nevezett városrészbe, amelyrõl azelõtt azt sem tudtuk, hogy hol van, legfeljebb a Chelsea Hotelrõl hallottunk Andy Warhollal kapcsolatban. Az elmúlt néhány évben viszont a mûvészeti lapok hirdetései között nem csak az aktuális kiállításokról lehetett tudomást szerezni, hanem sorra jelentek meg az ilyen közlemények: „Barbara Gladstone Gallery, New Adress: 515 West 24th Street (Chelsea); Matthew Marks Gallery, 523 West 24th Street, opening November”. A csoportos elköltözés befejezett tény, annyira, hogy most már az a hír, ha valamelyik galéria mégsem követi a többieket: „Apex Art (Church Street) is not moving to Chelsea”.

A másik indok is valós: a híres építész, Rem Koolhaas könyvét mértékadó vélemények szerint minden New York-rajongónak el kell olvasni, és mivel Pesten nem kapható, oda kell érte menni. És ha még több indokra van szükség, akkor ott vannak a további új mûvészeti kerületek – egyre több hír érkezik a Dumbo-nak becézett mûterem-kiállítás-együttesrõl, vagy a Williamsburgben ugyancsak kiépülõ új galéria-kerületrõl, hogy a nagy múzeumokról már ne is beszéljünk.

Az ürügyek és indokok azután egyszer csak tervvé, elvégzendõ feladattá válnak, amelyek, mire az ember megérkezik New Yorkba, szorongássá fokozódnak: hogy fogom én mindezt teljesíteni?Ez a szorongás egészen addig tart, amíg másnap az ember ki sem lép az utcára. Aki olyan szerencsés, hogy a keleti 61. utcán teheti ezt, annak azonnal elmúlik a teljesítménykényszere, és azt kérdezi magától: – Hová is indultam? A 61. utca (a Lexington és a Park Avenue között, ezt fontos hozzá tenni) nem ösztönöz semmiféle teljesítményre vagy „elmenésre”, kifejezetten marasztal, hiszen minek is továbbmenni onnan, ahol az idillikus, angol típusú, alacsony házak elõtt õrülten virágzik a magnólia, a rózsaszín-virágú cseresznyefa és egyéb fantasztikus, nem létezõ virág és bokor, ahol a lépcsõk, elõkertek benyúlnak a járdára, az alacsonyan álló ablakokon be lehet látni, ahol egy utcára nyitott francia vendéglõben már terítenek, a szemközti oldalon pedig, amely karnyújtásnyira van, már ebédelnek az olasz bár-étteremben, és a sarki ékszerboltban a tulajdonos kinn áll az utcán. Falusi, kisvárosi utca, sõt nem is utca, nem is kültér, inkább enteriõr, barátságosan berendezett lak-hely. Azután kiderül, hogy a 62. utca is ilyen és a következõ is, de akkor hol van New York? Talán, ha kimegyünk az avenue-kra, ott megtaláljuk. Nem kell messzire menni, itt magasodik a közelben a fényképekrõl is jól ismert Citycorp épülete vagy szintén nem messze a Sony Building, ez már valószínûleg New York, de innen alulról nézve ezek a meglehetõsen magas tornyok sem rontják le az enteriõr-hatást. A Citycorp legfõbb attrakciója, hogy az alsó sarkai, amelyek ki tudja hány emeletet tartanak, a levegõben lógnak, átriuma összefolyik az utcával, a „kint” és a „bent” alig válik el egymástól. A Sony Building bejáratánál viszont egy tábla kifejezetten belépésre utasít – visitors reggel nyolctól este tízig – bent újabb enteriõr, parkok, székek, kávé, szendvics, és amikor az ember kijön egy másik kijáraton, már azt sem tudja, hol van.

Ebben a kisvárosban persze mindenki úton van, mindenki megy valahova és tudja is, hogy hova, gyalog, autóval, autóbusszal, mindhárom módon körülbelül azonos sebességgel, amelyet a minden sarkon váltakozó zöld–vörös, Walk–don’t walk egyenletes ritmusa határoz meg. Ha meg tudunk állni ebben az állandó mozgásban, akkor észrevehetünk egy-egy kimerevült képkockát, egy frissen mázolt lépcsõkorlátot, egy furcsa formájú ablakot, egy miniatûr görög oszlopokkal elõadott bejáratot. Rövid idõn belül további tájékozódási pontok alakulnak ki, itt a mosoda, itt az a deli, ahol lazacot is lehet kapni, ennél a standnál olcsóbb a sárgadinnye, a szupermarketben ezen a polcon van a „valódi jewish rozskenyér”, a 62. utcában egy étteremben nagyon jó a saláta és a „ceremóniamester” másodszor már régen látott ismerõsként üdvözöl, a Lexington Avenue-n a virágosnál nap-mint-nap ott ül egy szürke macska a virágok alatt, vagyis kialakul az otthonosságnak az az érzése, amely valóban nem ösztönöz semmiféle elmenésre. Az otthonosság azonban illúzió, nem kell sok, elég egy érthetetlen szó vagy gesztus, hogy az ember ráébredjen reménytelen kívülállására, „turista létére”, és akkor akár már múzeumokba is lehet menni, azokat éppen arra találták ki, hogy a céltalanul kószáló, „hontalan” turistának legyen célja.

***

A MoMa innen alig tíz utca, oda gyalog is lehet menni, és tovább lehet élvezni az otthonosság-idegenség érzését, mert útba esik a Tiffany, ahova úgy lehet bemenni, hogy egy másik ajtón az ember már kinn is van, és úgy lehet átsietni az arany-ezüst pultok között, mintha csak a piacon járnánk, és még egy sarkot is levágtunk. Útba esik Trump Tower is, ez az irdatlan fekete kubus, amelynek oldalából fák nõnek, de ahova hiába invitálnak, mert egyszer elég volt látni a többemeletes, vörösmárvány-arany-vízeséses, lenyûgözõ tömény-giccs átriumot, ahol halk háttérzeneként az „If I were a richmen”-t játsszák.

Ahol azután a tornyok összesûrûsödnek, Manhattan közepén, ahol a keskeny utcákban egyik oldalon mindig sötét van, a másik oldalon élesen tûz be a nap, ott van a MoMa, szerényen, hogy alig lehet megtalálni. Belsõ terei is minden dísztõl, hivalkodástól mentesek, minden a célszerûséget szolgálja, azt, hogy a sok ember elférjen, mindenki, még az analfabéta is gyorsan megtalálja a bejáratot, a kijáratot, a pénztárat, a ruhatárat… Az elsõ szembeötlõ plakát a múzeum átépítési terveinek kiállítását hirdeti –, de szerencsére ezek még csak tervek, még minden a helyén van, itt van a gyûjtemény és itt vannak az iskolai csoportok, nem kis számban és mint mindig, ülnek a földön egy kép elõtt, a vezetõ magyaráz. És mint mindig, van egy nagy meglepetés-kiállítás, annak, aki szándékosan nem nézte meg elõre a programot. Ez esetben Andreas Gursky a meglepetés: Német, fiatal, híres, fotókat készít. Méghozzá igen nagyokat, van köztük 4-5 méteres is, de nem csak a méretekkel akarja lenyûgözni a nézõt. Állandó témája a sokaság, a tömeg: munkások tömege a gyárban, bankárok, üzletemberek a tõzsdén, fiatalok egy koncerten, cipõk a cipõboltban, csomagolt áruk a szupermarketben, olyan mennyiségben és olyan széles panorámában, amelyet sem emberi szem, sem kamera egy pillantással nem tudna befogni. Gursky valahogy mégis tudja, képein nincs távlat, nincs az un. nagylátószög torzítása, minden ember, minden tárgy, minden részlet egyformán éles, egyformán közel és egyformán távol van. Olyan, mintha egy „külsõ” (értsd nem földi) szem ezt az õrült sokaságot olyan távcsövön nézné, amely ugyanakkor nagyító is. Hogy készült? Nem tudni. Nincs semmi jele a montírozásnak, számítógépes manipulációnak, ismétlésnek, valódi dokumentum-felvétel; közelrõl megnéztem az egyik tömegjelenetet (May Day), mind a százezer ember egyedi és valódi. Messzirõl nézve viszont tarka szõnyeg, mintái az egyes emberek, a színek elosztása is kiegyenlített, mintha valaki gondosan elosztotta volna, hogy hányan és hol viseljenek kék, vörös, zöld, sárga sapkát, trikót. Még messzebbrõl nézve, most már a képek összességét: látlelet a posztindusztriális, globális világról Chicagótól Hong Kong-ig.

A MoMa könyvesboltjában most is elfogna a kínálat bõségébõl adódó, rendszeresen bekövetkezõ tünetegyüttes, – szédülés, hõhullám, ingerültség – ha meg nem védene határozott célom: Rem Koolhaas (double o, double a): Delirious New York. De a computernél álló kiszolgálónak nem kell betûzni a szerzõt, ismeri a könyvet és fejbõl mondja: elfogyott.

***

A Whitney Múzeumba is gyalog lehet menni, sõt túl közel is van ahhoz, hogy elég ideig lehessen élvezni a Madison Avenue építészeti-emberi eklektikáját, Yves Saint-Laurent, Issey Miyake rafinált kirakatait, máris ott vagyunk a Whitney Múzeum környezetbe egyáltalán nem illõ ronda épületénél. Bitstreams: Art in the Digital Age – ezt a kiállítást kínálja a múzeum elsõ helyen – fontos téma, nagy kiállítás, kötelezõ olvasmány, ezt a végére hagyom, mert most nem ezért jöttem. Titkos célom, hogy megnézzem a háború elõtti amerikai festészetet az állandó kiállításon. Ennek az érdeklõdésnek az eredete mintegy két évvel ezelõttre nyúlik vissza, amikor Halász András New York-ból elõadást tartott a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán az amerikai festészetrõl, ahol sokunk számára ebbõl az elõadásból vált nyilvánvalóvá, hogy az amerikai mûvészet nem az ötvenes években kezdõdött, Jackson Pollock és Barnett Newman nem a semmibõl pattant elõ, hogy volt egy, az európaitól független amerikai festészet is, amelyhez az utódok kapcsolódhattak.

Charles Sheeler


Vízierõmû a Rouge folyón c. festménye (1932) a Whitney Múzeumban


A Whitney-ben, valahol a harmadik emeleten, az állandó kiállítás kezdetén már elsõ pillantásra látszik, hogy ez nem európai festészet. A városképeken, látképeken az Amerika-szerte ma is látható lapos tetõs házakat, gyárakat, kikötõket, erõmûveket, hidakat, külvárosi negyedet látjuk. Az amerikai város-festõk – Ralston Crawford, Charles Sheeler, Charles Demuth – ezek a nevek csak nekünk ismeretlenek – felfedezték, hogy ez az ember és növény nélküli, sivár környezet, külváros, ipari táj is lehet festõi téma és felfedezték, hogy ez a látvány világos, éles, precíz vonalakkal határolt színtiszta geometriát kíván. A könyvek írják ugyan, hogy ez a geometrikus dekorativitás a kubizmus hatása, hiszen a festõk legtöbbje járt vagy tanult Európában, az viszont látható, hogy a tanult formakultúrán, stilizáción átüt a felfedezés frissessége és egyfajta kifestõkönyvszerû naivitás. Olykor egészen megható, ahogy a geometria-idegen elemeket, a kémény füstjét, a felhõket, a vízfelszínt és a tükrözõdést is geometrizálják, síkformákra redukálják. Egy másik teremben sorakoznak a korabeli zsánerfestõk – George Bellows, Thomas Hart Benton, Paul Cadmus, akiknél a formai leleményt a dokumentatív hûség helyettesíti, pótolja. Ha nem keressük mindenáron a mûvészetet, akkor nagyon szórakoztató a korabeli amerikai városi életnek, a mindennapoknak ez a képeskönyve, ahol nem csak a szokásos zsáner-témákat találjuk meg, mint az esküvõ vagy a keresztelõ, hanem látunk részegeket a kocsmában, szabadságos tengerészeket és utcalányokat, kocsmai verekedést, szurkolókat egy boxmeccsen. Ez az un. social realism, amely nem tévesztendõ össze szocialista párjával.

Edward Hopper is itt van, és õt ugyan nem kell felfedezni, de ebben az összefüggésben az õ képeit egy kicsit másképp lehet látni. A modern mûvészet antológiáiban õ az egyetemes sivárság, az egzisztenciális magány festõje – itt a Whitney-ben viszont õ is inkább ház-festõ, aki szenvedélyesen imádja ezt a sivár tájat, és újra és újra megpróbálja kifejezni ezeknek a magányosan álló, pirosra vagy fehérre mázolt házaknak, az üres szobabelsõknek, az ablakon beesõ ferde fénynyalábnak, a tûzõ napsugárnak a megfoghatatlan szépségét.

Egy szinttel lejjebb azután ott van a háború utáni amerikai avantgarde és elég furcsa elgondolni, hogy az amerikai mûvészet, amely a világ mûvészete volt az ötvenes-hatvanas-hetvenes években, provinciális festészeti elõzményre vezethetõ vissza, hogy Rothko, Newman, Stella, Rheinhardt geometriájában, síkformáiban, Warhol, Jasper Johns, Estes, Ed Ruscha realizmusában, Crawford, Benton, stb. hatása fedezhetõ fel.

Ezek után a kötelezõ olvasmányt – Bitstreams – elblicceltem, a prospektust ingyen adták – majd otthon elolvasom!

***

Az amerikai mûvészet nem a Whitney-ben, hanem a Metropolitan Múzeumban kezdõdött, elõször tehát oda kellett volna menni, annál is inkább, mert a nyilak városszerte a Metropolitan felé mutattak. Persze nem az amerikai festészetet, még csak nem is a Vermeer-kiállítást hirdették, hanem a Jaqueline Kennedy: The White House Years címû bemutatót, plakátokon, TV-ben, újságban, divatüzletek kirakataiban. Nem volt szükség ekkora reklámra, mert a Múzeum második emeletén hosszú sorban állnak az emberek, akik nem a Vermeer kiállításra vártak, hanem arra, hogy megnézhessék Mrs. Kennedy kiskosztümjeit, estélyi ruháit, cipõit, kalapjait, táskáit, amelyeket Fehér Házi éveiben hordott, a fényképeket, amelyek ezekben az öltözékekben ábrázolják, a bútorokat, tapétákat, és festményeket, amelyekkel berendezte a Házat, és még ki tudja mi mindent. Ruhabemutató, bútorbemutató a Metropolitan megszentelt termeiben, tíz méterre a Vermeer-összestõl! – botrány, legalábbis bizonyos sajtó-reagálások szerint. A Metropolitan múzeum is beállt a múzeumok azon sorába, amelyek a kultúra demokratizmusára hivatkozva hangoztatják és realizálják kiállításokon, hogy nincs különbség a magas és a populáris kultúra között, hogy a ruha, a használati tárgy ugyanúgy része a kultúrának, mint a festészet. Volt már Armani-retrospektív és motorkerékpár-kiállítás a Guggenheim-ben, munkahelyek, irodabútorok bemutatója a MoMa-ban, de mindezt felülmúlja Mrs. Kennedy garderobe-ja – körülbelül így summázható a sajtó reagálása. A Metropolitan természetesen védekezik és indokol: Jaqueline Kennedy magasabb nívójú kultúrát honosított meg a Házban, történelmi bútorokkal rendezte be környezetét, párizsi divat szerint öltözködött, támogatta a mûvészetet, Casals, Balanchine, Robert Lowell a költõ voltak a Ház vendégei és állítólag õ is hozzájárult ahhoz, hogy az ókori egyiptomi Dendur-szentély bekerült a múzeumba, stb. stb.

Végül nem láttam a kiállítást, elég volt látni a hírverést és sorbaállást, amely arról beszélt, hogy még ennek az eredendõen demokratikus Amerikának is szüksége van idõnként igazi, valóságos királynõre, és Jaqueline Kennedy valószínûleg olyan személyiség volt, aki ezt az image-t meg tudta testesíteni –, és hogy ez a királynõ-mítosz a mai napig él. Mint minden nagy múzeumban, a Metben is csõdöt mond a látogató válogatási stratégiája: bármit választ, a többit úgyis elmulasztja, és az ebbõl adódó szorongást nem kerülheti el. Én a vakon bolyongás módszerét választottam, amelynek során egy félreesõ kabinetben találtam egy kis Balthus-kiállítást, melyet, mint kiderült a mester halálának tiszteletére állítottak össze nagyrészt a Múzeum gyûjteményébõl. Balthust ugyanúgy nem kell felfedezni, mint mondjuk Hoppert, de ugyanúgy érdemes vele idõnként találkozni. Itt van a kirándulókat ábrázoló nagy kép, meg a híres párizsi utcajelenet, ezeket most sem sikerült megszeretni, de itt vannak a kislányok, a kis Loliták, álmatagon, megtévesztõ ártatlanságukban félelmetesen. Azt hittük, hogy Nabokovtól már mindent tudunk a Lolitákról és az irántuk való szenvedélyrõl, de az a hideg, „múzeumi” tekintet, amellyel Balthus nézi ezeket a kislányokat és az klasszikus-klasszicista, szenvedélynélküli stílus, amellyel ábrázolja õket, teszi igazán félelmessé és mégis vonzóvá ezeket az ártatlanságokat. A régi amerikai festészetre már nem lehetett véletlenül rátalálni, mert az nem a fõ útvonalon található, hanem az épület északi sarkában, túl az európai képtáron, túl a Dendur-szentélyen. Látszólag eldugott, mégis reménytelenül nagy gyûjtemény, ahol valószínûleg nem fogom megtalálni azokat a képeket, amelyekrõl Halász András beszélt Budapesten. De szerencsére mindjárt az elsõ teremben itt egy óriási tabló, a kiállítás egyik fõ darabja, Washington átkel a Delaware-on, amely, úgy tûnik, egy képen belül képviseli a XIX. századi amerikai történelmi és tájképfestészetet, és egy kényelmes pad is van elõtte. A legalább hét méter széles és mintegy négy méter magas kép Emanuel Leutze, német származású festõ munkája, az európai történelmi festészet minden stílusjegyét magán viseli, csak monumentális méretben. Nagyon hatásos, drámai kép az amerikai függetlenségi háborúról. Meglepõ módon nem csatát, csak egy jeges folyón való átkelést ábrázol, de valószínûleg minden amerikai tudja, hogy miért volt olyan fontos átjutni a folyó túlsó partjára és hogy ez a hõsies evezés hogyan vezetett az angolok feletti gyõzelemhez, az Amerikai Egyesült Államok megalakulásához. A kép elõterében a sebes sodrású, jégtáblákkal borított folyón egy törékeny csónak, zsúfolva emberekkel, akik evezõikkel küzdenek a zajló folyóval, a csónak orrában, hõsi pózban, arcát a szélnek feszítve áll George Washington tábornok, mögötte valaki egy félig kibontott zászlót tart, amelynek felsõ részén tisztán kivehetõk a kék alapon fehér csillagok. Mögöttük egészen a horizontig sok-sok hasonló csónak küzd az árral: a tábornok hadserege. A sötétszürke viharfelhõk, a felkelõ téli nap piszkossárga visszfénye mind egy-egy hatásos díszlet-elem a drámai jelenethez. Ez a majdnem száz évvel a függetlenségi háború után keletkezett festmény amolyan kultuszképpé vált, mint a franciáknál Delacroix híres szabadság-szimbólum képe, és sok másolat, metszet készült róla. Ennek ellenére nem hiszem, hogy olyan emlékezetes lett volna számomra, ha néhány nap múlva nem találom szembe magamat egyik másolatával.

Thomas Cole


A Connecticut folyó Northamptonnál c. festménye (1846) a Metropolitan MúzeumbanEz a találkozás szintén folyóhoz kapcsolódik, igaz, nem a Delaware-hoz, hanem a Hudsonhöz. Minden rendes turista New York-ban egyszer körbehajózza a Circle Line-on Manhattant, a sziget-érzés kedvéért. Van azonban Velence-érzés is, amely nem is annyira a turistáknak, inkább a „bennszülötteknek” adatott meg. A Battery park felsõ részén van egy kis hajóállomás, amely ugyanúgy ringatózik a vízen, mint a velencei vaporetto-állomások, és innen indulnak a kis vízi jármûvek, amelyekkel a helybeliek járnak Manhattanból, a kirakatvárosból haza a New Jersey-i szárazföldre, Hobokenbe, Junion Citybe, Weehawkenbe. Hoboken, amelyben a fõ utcát Washington Streetnek hívják, éppen olyan, mintha Hopper festette volna, a derûsebb korszakában, Manhattan Szentendréje, Junion City viszont már Hopper szorongásos-egzisztencialista korszakából való. A weehawkeni hajóállomáson viszont ott látom a falon, nagy pannó formájában a festmény egy leszármazottját: Washington átkel a Delaware folyón. A véletlen találkozás érdekességén túl az európai-magyar cinizmus egy pillanatra meghökken és elgondolkodik azon a tényen, hogy mit keres egy prózai hajóállomáson, a józan Amerikában egy ilyen hazafias jelkép-festmény. És ha még hozzászámítjuk Jaqueline Kennedyt, a lépten-nyomon ott látható amerikai zászlót, még inkább fokozódik az érzésünk, hogy semmit nem tudunk Amerikáról, az amerikai nemzet-tudatról, patriotizmusról.

***

A mûvészetet tehát nem a Sohóban kell keresni – ezzel az elõítélettel és némi megkönnyebbüléssel fordul be az ember a Broadway-ról a Spring Streetre. A dolog azért ennél bonyolultabb. Éppen abban idõben jelent meg egy hosszú írás a New York Press c. hetilapban a Soho haláláról és utóéletérõl, amely, egyébként, ha nem is a nemzet-tudat, de egy néhány utcára vonatkozó szenvedélyes lokálpatriotizmus megnyilvánulása. A szerzõ, Douglas Davis, ismert mûvész, kritikus, kutató, maga is Soho-lakos, szabályos nekrológot mond a Soho halála alkalmából, amely ugyanakkor kerület-életrajz, méltatás és a hanyatlás oknyomozása is. Közismert, minden várostörténetben, útikönyvben benne van, hogy a háború után a kézmûves-ipar megszûnésével a dél-manhattani megüresedett épületekbe mûvészek költöztek és az akkori ízlés szerinti csúnya, öntöttvas-épületeket felújítva, a mûhelyeket mûteremmé (loft) alakítva életet vittek a lassan elnéptelenedõ környékbe. Az már kevésbé közismert, hogy a város vezetése nem csak alacsony bérleti díjakkal támogatta, hogy a Sohóban mûvész-negyed legyen, hanem egy olyan határozattal is, hogy ott csak olyan tulajdonos vagy bérlõ kaphat helyet, aki mûvészeti tevékenységet folytat. Még igazolványt is adtak, amely tanúsította, hogy az illetõ mûvész és nagy mûteremre van szüksége. Mielõtt azt gondolnánk, hogy micsoda szép, mûvészetpártoló idõk voltak ezek, a szerzõ felvilágosít, hogy ez nem elsõsorban mûvészetpártolásból történt, hanem azért, hogy megállítsák az akkor túlzott méreteket öltõ migrációt a kertvárosokba. A mûvészeket követték azután a mûkereskedõk, dealerek, galériák – és nem sokkal késõbb a butikok, divat- és parfüm-cégek, amelyek felismerték, hogy a mûvész-negyed vonzó lesz az õ vevõiknek is. Ez lett a Soho, minden mûvésznegyedek mintája az egész világon. Az szintén nem közismert, hogy az elsõ bérlõk olyan fluxus-mûvészek voltak, mint George Maciunas, Trisha Brown, Scott Burton, Dick Higgins, Gordon Matta-Clark, Yoko Ono, Jonas Mekas. Õk adták meg az alaphangot, az õ szabad, konvenciótól mentes mûvészetüknek, a videó-installáció-fluxus-akció-mûvészetnek köszönhetõ, hogy a Soho nem kommersz, hanem avantgarde mûvészeti negyed lett, ehhez igazodtak a galériák is, a hatvanas-hetvenes években itt készült és lett bemutatva a világ mûvészete. A nyolcvanas években aztán kezdõdött a hanyatlás; egy rövid idõre East Village-ben virágzott fel a galéria-élet, a Sohóban viszont a galériákat kezdték kiszorítani a nagy divat- és parfüm-világcégek, Armani, Yves Saint-Laurent, Helena Rubinstein, Kenzo, stb. és a Sohóból, ahol azelõtt a világ mûvészetét csinálták, most „a világ legnagyobb fedetlen bevásárlóközpontja” lett, amelyet a „globális óriáscégek irányítanak, Tokióból, Hong Kongból, Párizsból, a Wall Streetrõl”, olyan „roughneck capitalists” – vadkapitalisták, akik maguk soha nem teszik be ide a lábukat. A szerzõ érthetõen elfogult velük szemben és noha tudja, hogy az egész átalakulás az egyre magasabb bérleti díjak miatt van, amelyeket a galériák és a mûvészek már nem tudnak megfizetni, a szíve mélyén ezt a prózai okot nem fogadja el. A városi vezetés, amely úgy látszik ma már egyáltalán nem mûvészpártoló, kérdésére szkeptikusan csak annyit mond: a mûvészeknek olcsóbb helyen, Brooklynban, Williamsburgben, Chelsea-ben kell próbálkozniuk.

***

A messzirõl jött kószálónak nem igazán veszi el a kedvét a környék „armanizációja”; Armani, Yves Saint-Laurent üzletei különben is olyanok, mint a galériák voltak: a nagy kirakaton át belátni az óriási térbe, sõt be is lehet menni és közelrõl is meg lehet nézni azt a rafináltan kiállított két blúzt és egy szoknyát, amelyet valószínûleg ugyanolyan áron lehet megvásárolni, mint egy festményt. Változatlan a korábbról ismert és megszeretett kaotikus-eklektikus utcakép is, az óriási utcakövekkel, a kékre-zöldre mázolt épületekkel, korinthoszi oszlopfõs vasbeton-oszlopokkal, az erkélynek, virágtartónak használt tûzlétrákkal, a kávézókkal, éttermekkel, utcai árusokkal, lassú-gyors forgalmával. A New York-i fogalmakkal már mûemléknek számító, védetté nyilvánított városnegyed ugyanolyan élõ maradt. És még változatlanul a helyén van nekünk new yorker pestieknek vagy pester New York-iaknak a kedvenc „törzs”-helyünk a Mercer Streeten, ahol szintén méretre szabott „mûtárgyak” (szoknyák és blúzok) készülnek, de ahova nem vásárolni, hanem jó szóért járunk, és ahol vethetünk egy pillantást az haut couture mögé.

***

Ami után jöhet a hideg zuhany, mert a New Museum of Contemporary Art ahol bízvást lehet számítani valamely sokkoló élményre még mindig itt van a Sohóban. Most Paul McCarthy retrospektív kiállítása van, amit a magazinokban látott szörnyû képek alapján meg sem akartam nézni, és nem is volt könnyû átlépni a felelõtlen Soho-sétából McCarthy világvége-hangulatú, lepusztult kunyhóiba. Azt tudjuk, hogy Kabakov honnan vette a mintát installációihoz, de azt nem, hogy a kaliforniai festõ milyen minták, élmények alapján dolgozott, amikor gondosan, minden részletre ügyelve felépítette roskatag kunyhóit, fészereit, tele szeméttel, szalmával, mindenféle gusztustalan, rothadó anyaggal, és a szemétben heverõ, ottfelejtett torz, kidülledt szemû, idióta bábukkal.

Paul McCarthy


Jelenet A festõ címû videóból


A videókon azután láthatjuk a bábukat „élõben” is, és így még szörnyûbbek, idióta gyermeküket tanítják veréssel-kínzással egyszerû cselekvések elvégzésére, és szadista kéjjel figyelik annak tehetetlenségét, szenvedését. Ezek a videó-filmek nem rövidek és a nézõ szeretne menekülni, de a torz, mániákus-monoton ismétlõdés nem engedi. Egy olyan világba pillanthat itt be, amelynek létezésérõl eddig nem tudott, amit eddig titkoltak elõtte, de most kötelezõ megnéznie. És ha valóban nem menekül el, akkor a videók egy másik csoportján megláthatja, hogy ez a „tragikum” hogyan fordul át szörnyû-torz komédiába: McCarthy az õrült szakács, aki az egész világot, beleértve magát is bekeni, befröcsköli olajjal, ketchuppal, mustárral; McCarthy, az õrült szexmániás, aki minden számára elérhetõ vagy elérhetetlen lyukkal közösülni próbál. És végül a fõmû, McCarthy, az õrült festõ, aki csak annyira õrült, mint minden festõ, Balzac festõjének bohóc-változata, õ is „a” festményt, a remekmûvet akarja létrehozni, minden elképelhetõ eszközzel. Késsel leszúrja a festékestubusokat, amelyekbõl ömlik a vörös lé vagy a barna ürülék, minden testrészét beveti, bottal meghosszabbított nemi szervét használja ecsetnek és végsõ kétségbeesésében megpróbálja lenyiszálni az ujjait, hosszan, nagy mûgonddal és sikertelenül, elviselhetetlen nyögések, fújtatás, zihálás kíséretében.

***

A képek és történések telibe találnak, a nézõ megdermedve ül és a kérdés – mi ez? – csak jóval késõbb vetõdik fel. Performance-paródia, mint amilyet Böröcz-Révész csináltak a nyolcvanas években? Becketti végjáték szavak nélkül? Nitsch-paródia, vér helyett tapicskolás az amerikai ketchupban?

***

Nemcsak a Sohónak, hanem tõle nem messze, az East Village-nek is volt egy dicsõséges korszaka a 80-as években, amikor sorra nyíltak a galériák, amelyek az új expresszív festészetet és a grafiti-mûvészetet vitték sikerre. Az East Village-i bohémia azonban sokkal rövidebb életû volt, mint a Sohóban, még tíz évig sem tartott, és ma már nyoma sincs a képzõmûvészetnek. Ma már a galériák szemel láthatóan senkinek nem hiányoznak, az élet ugyanolyan ütemben zajlik. Az East Village „bejáratánál” az Astor Place-en még mindig megvan a nagy, sarkára állított kocka, ahova még a nem-New York-inak is nyugodtan lehet randevút adni, mert biztos, hogy megtalálja, és megvan a tér sarkán a Barnes & Noble nagy könyvesboltja, amelybe csak azért megyek be, mert tudom, hogy védve vagyok a kísértések ellen, hiszen egy könyvet keresek. Itt a computer az egész hálózatra vonatkozik, az obligát „elfogyott” tehát azt jelenti, hogy a többi fiókban sem kell már próbálkozni. Mivel nincsenek galériák, felelõsség nélkül lehet kószálni akár a St. Marks Place sûrûjében, ahol még mind megvannak a kis kávéházak, a butikok, stúdió színházak és megvan a St. Mark templom, ez a meghatóan-komikusan, európaiasan romos épület a maga majdnem kétszáz évével, amely már nem is templom, hanem afféle „mûvelõdési ház”, és még arról is nevezetes, hogy szintén a dicsõséges nyolcvanas években néhány jeles magyar mûvész adott itt elõ performance-ot. És még mindig ott ülnek a lépcsõn, a bárban, a kávéházakban a fiatalok, még mindig itt kószál a emberiség teljes színskálája, sõt ha lehet, még gazdagodott is egy-két színnel, amennyiben láttam ázsiai lányt sárgára hidrogénezett hajjal.
***

Az East Village-i bohémia tehát létezõ, látható, talán élhetõ is, de a néhány utcával feljebb lakóknak már mítosz. Ezt a mítoszt vitte színpadra Jonathan Larson, néhai East Village-i bennszülött a Rent címû musicalben, és ezt a mesét nézik immár tíz éve a Broadway-n, a 42. utcában, a Nederlander színházban sok pénzért, és amit én is láthattam egyik vendéglátóm jóvoltából. A színpadon ugyanaz történik, mint amit az utcán és a mûtermekben látunk: East Village-i utcakép a tûzlétrákkal, a „bérlemény”, a rent, nagy, üres hodály, és itt is felvonul (énekel, táncol) az emberiség teljes skálája, bõrszín, társadalmi osztály, és nemi hovatartozás szerint, fehértõl a feketéig, leszbikustól a transzvesztitáig, hajléktalantól a háziúrig, És mint a New York-iak általában, itt is mindenki, mindig telefonál, csengenek a fix és mobil telefonok, szólnak az üzenetrögzítõk. Van történet is, és mivel a bohémiának már van egy klasszikus feldolgozása, a Bohémélet, a Rent szerzõi zseniálisan ezt a bevált szinopszist használták fel és szabták át, aktualizálták és gazdagították olyan, a Bohéméletben még nem ismert szenvedélyekkel, mint a drog, a bonyolult keresztül-kasul szerelmi viszonylatok és az új halálnem, az Aids. Mindez énekben, táncban, szólóban, kettõsben, négyesben, karban-kórusban, szünet nélküli lüktetéssel, magas hõfokon. A fináléban persze a halottak feltámadnak, a kórus levonja a tanulságot és megmutatja az optimista jövõt, e nélkül nem lehetne a 42. utcában játszani. Ez sem új, ezt már Mozart is többször alkalmazta fináléiban, ahogy pld. a Szöktetés végén a kórus énekli: „Akinek ennyi jó kevés, azt érje gá-áncs é-és megvetés”. A színház mindenki számára a Times Square-en ér véget, az éjszakai Times Square az útikönyvbõl van kimásolva: tényleg olyan, delirious és álomszerû.

Folytatás a következõ számban.